برگزاری دیدار دوستانه فوتسال تیمهای آتش نشانی منطقه ۱۴ و جوانان آینده نگر
برگزاری دیدار دوستانه فوتسال تیمهای آتش نشانی منطقه ۱۴ و جوانان آینده نگر

تیم های فوتسال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) و آتش نشانی منطقه ۱۴ در مسابقه ای نمادین و دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند. به گزارش جوانان آینده نگر،  این مسابقه فوتسال در سالن آتش نشانی و با میزبانی خوب آتش نشانان برگزار شد.

تیم های فوتسال کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر) و آتش نشانی منطقه ۱۴ در مسابقه ای نمادین و دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.

به گزارش جوانان آینده نگر،  این مسابقه فوتسال در سالن آتش نشانی و با میزبانی خوب آتش نشانان برگزار شد.