برگزاری ششمین جلسه آموزش مجازی نویسندگی جوانان آینده نگر طهران
برگزاری ششمین جلسه آموزش مجازی نویسندگی جوانان آینده نگر طهران

ششمین جلسه آموزش مجازی نویسندگی جوانان آینده نگر طهران زیر نظر سرکار خانم استاد فرزانه قانع برگزار شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران،در ششمین جلسه آموزش نویسندگی مجازی موسسه جوانان آینده نگر طهران مباحث جدید نویسندگی تدریس شد. جلسه ششم آموزش مجازی نویسندگی با تدریس خانم استاد قانع با  مرور نکات […]

ششمین جلسه آموزش مجازی نویسندگی جوانان آینده نگر طهران زیر نظر سرکار خانم استاد فرزانه قانع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران،در ششمین جلسه آموزش نویسندگی مجازی موسسه جوانان آینده نگر طهران مباحث جدید نویسندگی تدریس شد.

جلسه ششم آموزش مجازی نویسندگی با تدریس خانم استاد قانع با  مرور نکات جلسات قبل آغاز و سپس تکالیف  هنرجویان  مورد بررسی توسط خانم استاد قرار گرفت. همچنین  راهنمایی های لازم نیز توسط استاد قانع برای شرکت کنندگان عنوان شد.

در ادامه ی ششمین جلسه آموزشی  مباحث جدید  توسط استاد تدریس شد و هنرجویان نیز در مباحث این  کلاس مجازی مشارکت داشتند.

شایان ذکر است کلاس مجازی آموزش نویسندگی زیر نظر سرکار خانم استاد قانع (نویسنده رادیو فرهنگ و تهران) شب های سه شنبه به صورت مجازی با حضور علاقمندان برگزار می گردد.