برگزاری مسابقه دوستانه تیم فوتبال جوانان آینده نگر و پیشکوستان دولاب
برگزاری مسابقه دوستانه تیم فوتبال جوانان آینده نگر و پیشکوستان دولاب

مسابقه دوستانه تیم فوتبال جوانان آینده نگر و پیشکسوتان دولاب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه روند آماده سازی تیم فوتبال پسران کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر)، در دیداری دوستانه دو تیم فوتبال کانون جوانان و پیشکسوتان دولاب به یکدیگر مصاف کردند. در این مسابقه ای […]

مسابقه دوستانه تیم فوتبال جوانان آینده نگر و پیشکسوتان دولاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه روند آماده سازی تیم فوتبال پسران کانون جوانان منطقه ۱۴ (جوانان آینده نگر)، در دیداری دوستانه دو تیم فوتبال کانون جوانان و پیشکسوتان دولاب به یکدیگر مصاف کردند.

در این مسابقه ای که همراه با رفاقت ها و میزبانی تیم دولاب بود ، دو تیم پس از تلاش فراوان به نتیجه مساوی رضایت دادند.

همچنین تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ در مسابقه ی تدارکاتی بعدی به مصاف تیم آتش نشانی خواهد رفت.