برگزاری نشست فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری نشست فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴

نشست فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴ با حضور دکتر پورحسنی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این نشست که با موضوع سلسله جلسات تخصصی با رویکرد توسعه شخصی (استراتژی توسعه موفقیت برنامه ، آموزش شخصی) زیر نظر دکتر مهدی پور حسنی (مسئول فکر و اندیشه کانون جوانان […]

نشست فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴ با حضور دکتر پورحسنی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این نشست که با موضوع سلسله جلسات تخصصی با رویکرد توسعه شخصی (استراتژی توسعه موفقیت برنامه ، آموزش شخصی) زیر نظر دکتر مهدی پور حسنی (مسئول فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴) در دفتر کانون با حضور علاقمندان برگزار شد.

در این نشست مباحثی همچون موفقیت فردی و اجتماعی و همچنین توسعه موفقیت شخصی توسط دکتر پورحسنی عنوان شد.