برگزاری نشست مشورتی برنامه های اجرایی کانون جوانان منطقه ۱۴  با حضور مشاورین کانون
برگزاری نشست مشورتی برنامه های اجرایی کانون جوانان منطقه ۱۴  با حضور مشاورین کانون

نشست مشاورین کانون جوانان منطقه ۱۴ با دبیر این منطقه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، طی نشستی که در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ و با حضور حسین شیرازی مقدم ، سید مجید میرهاشمی (مشاور امور  اجرایی و شهری کانون جوانان منطقه ۱۴) و دکتر مهدی پور حسنی (مشاور […]

نشست مشاورین کانون جوانان منطقه ۱۴ با دبیر این منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، طی نشستی که در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ و با حضور حسین شیرازی مقدم ، سید مجید میرهاشمی (مشاور امور  اجرایی و شهری کانون جوانان منطقه ۱۴) و دکتر مهدی پور حسنی (مشاور دبیر و مسئول فکر و اندیشه کانون جوانان منطقه ۱۴) برگزار شد در خصوص اجرای برنامه های جدید و متفاوت تبادل نظر شد.

در این نشست مقرر گردید بزودی تغییراتی در ساختار مجموعه کانون جوانان منطقه ۱۴ طرح ریزی و اجرایی گردد.

همچنین در پایان این نشست ضمن تقدیم تندیس پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر (پایگاه تخصصی جوانان) به مشاورین کانون، احکام مسئولیتی مهندس میرهاشمی و دکتر پورحسنی توسط حسین شیرازی مقدم اهدا گردید.