برگزاری نشست هم اندیشی دبیر کانون جوانان محله ابوذر با دبیر کانون جوانان منطقه ۱۴
برگزاری نشست هم اندیشی دبیر کانون جوانان محله ابوذر با دبیر کانون جوانان منطقه ۱۴

نشست هم اندیشی دبیر کانون جوانان محله ابوذر با دبیر کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی برگزاری نشست های کانون جوانان محلات منطقه ۱۴، نشست خانم قاسم زاده ( دبیر کانون جوانان محله ابوذر) با حسین شیرازی مقدم برگزار گردید. همچنین خانم […]

نشست هم اندیشی دبیر کانون جوانان محله ابوذر با دبیر کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی برگزاری نشست های کانون جوانان محلات منطقه ۱۴، نشست خانم قاسم زاده ( دبیر کانون جوانان محله ابوذر) با حسین شیرازی مقدم برگزار گردید.

همچنین خانم قاسم زاده نیز در این نشست گزارشی از اقدامات کانون جوانان محله را بیان نمود.

دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴ ضمن تشکر از اقدامات و پیگیری های دبیر محله ابوذر ، نقطه نظرات خود را در خصوص انجام هرچه بهتر ماموریت های کانون جوانان محلات عنوان داشت.

همچنین حسین شیرازی مقدم حمایت کانون جوانان منطقه ۱۴ را از برنامه های محلات عنوان و بر فعالیت های منظم کانون جوانان نیز در راستای سیاست های کلی کانون منطقه تاکید نمود.