برگزاری کارگاه مجازی نیازهای اساسی انسان به همت جوانان آینده نگر طهران
برگزاری کارگاه مجازی نیازهای اساسی انسان به همت جوانان آینده نگر طهران

کارگاه مجازی نیازهای اساسی انسان به همت جوانان آینده نگر طهران برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، این کارگاه مجازی با تدریس خانم دکتر اکرم عباسی (روانشناس) و به صورت مستقیم از صفحه ی اینستاگرام جوانان آینده نگر طهران پخش گردید. در این کارگاه خانم دکتر عباسی ضمن اعلام نیازهای […]

کارگاه مجازی نیازهای اساسی انسان به همت جوانان آینده نگر طهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، این کارگاه مجازی با تدریس خانم دکتر اکرم عباسی (روانشناس) و به صورت مستقیم از صفحه ی اینستاگرام جوانان آینده نگر طهران پخش گردید.

در این کارگاه خانم دکتر عباسی ضمن اعلام نیازهای اساسی انسان بر اساس هرم مازلو ، مراحل آن را تشریح نمود.

دکتر عباسی بیان داشت : مهمترین نیاز انسان نیازهای زیستی می باشد. این نیاز بر مبنای خوراک ، پوشاک ، مسکن و …می باشد و اگر دغدغه در این مرحله داشته باشیم رفتن به مراحل دیگر سخت تر خواهد بود، هر انسان می بایست در حد کفایت این نیاز ها را برطرف نماید.

این استاد روانشناس در ادامه در خصوص نیاز امنیت گفت: هر انسانی احتایج دارد از زمان تولد تا بزرگسالی از ابتدا در آغوش مادر ، در جامعه و … باشد.

کسانی که نیاز امنیت ندارند مرتباً احساس ناامنی در خانواده و…دارند.

دکتر عباسی نیاز اجتماعی را در مرحله ی بعدی عنوان داشت و ادامه داد: احساس آرامش و توانمندی در اجتماع را داشته باشیم و باید روابط های اجتماعی را یاد بگیریم .نیاز اجتماعی باید مهارت آن را یاد بگیریم و باید مرزهای آدم ها را یاد بگیریم.

نیاز به احترام از دیگر مباحث این گفتگوی مجازی بود که طی آن اول باید به خودمان احترام بگذاریم و ارزش قایل شویم و در مراحل بعدی در خانواده و اجتماع باید احترام بگذاریم.مهم این است نیاز به احترام را بشناسیم.

همچنین این استاد روانشناس که از طریق گفتگوی مجازی سخن می گفت: نیاز خودشکوفایی را یکی ذیگر از نیازها دانست و بیان داشت: کسانی که مراحل دیگر را گذراندند به مرحله تکامل و معنای زندگی می رسند که خودشکوفایی است و نگرانی های جامعه برایشان مهم است.

دکتر عباسی در پایان گفت : مازلو یکی دیگر از نیازها را نیاز زیبایی و نظم می داند که در نشست های آینده در خصوص آن گفتگو خواهیم نمود.