تجلیل از دبیرکل کانون جوانان تهران
تجلیل از دبیرکل کانون جوانان تهران

از حسین شیرازی مقدم به مناسبت روز خبرنگار تجلیل بعمل آمد. به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار از حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) توسط خانم نگار رفیعی طاری(قائم مقام کانون جوانان تهران)و اعضای […]

از حسین شیرازی مقدم به مناسبت روز خبرنگار تجلیل بعمل آمد.

به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار از حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) توسط خانم نگار رفیعی طاری(قائم مقام کانون جوانان تهران)و اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ تجلیل شد.