تجلیل از دو بازیکن تیم فوتبال جوانان آینده نگر
تجلیل از دو بازیکن تیم فوتبال جوانان آینده نگر

از دروازه بان های تیم فوتبال جوانان آینده نگر با اهدای هدیه ای قدردانی شد. به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، با حضور حسین شیرازی مقدم و میلاد اسدی از علی بیک زاده و حامد طبیبی دو دروازه بان تیم فوتبال جوانان آینده نگر با اهدای هدایایی به پاس تلاش های […]

از دروازه بان های تیم فوتبال جوانان آینده نگر با اهدای هدیه ای قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی تیم فوتبال جوانان آینده نگر تهران، با حضور حسین شیرازی مقدم و میلاد اسدی از علی بیک زاده و حامد طبیبی دو دروازه بان تیم فوتبال جوانان آینده نگر با اهدای هدایایی به پاس تلاش های این دو بازیکن تجلیل بعمل آمد.

این تجلیل در حاشیه تمرین تیم فوتبال انجام پذیرفت.