تجلیل از روابط عمومی کانون جوانان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
تجلیل از روابط عمومی کانون جوانان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

از مدیر روابط عمومی کانون جوانان منطقه ۱۴ تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به مناسبت فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی از ایلیا تبریزی (مدیر روابط عمومی کانون جوانان منطقه ۱۴) با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل بعمل آمد. شااین ذکر است این تجلیل با حضور حسین شیرازی […]

از مدیر روابط عمومی کانون جوانان منطقه ۱۴ تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به مناسبت فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی از ایلیا تبریزی (مدیر روابط عمومی کانون جوانان منطقه ۱۴) با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل بعمل آمد.

شااین ذکر است این تجلیل با حضور حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) انجام پذیرفت.