تجلیل از پیشکسوت ورزش زورخانه ای به همت کانون بسیج ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای تهران
تجلیل از پیشکسوت ورزش زورخانه ای به همت کانون بسیج ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای تهران

به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای از پیشکسوت ورزش پایتخت قدردانی شد. به گزارش روابط عمومی کانون بسیج ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای سپاه محمد رسول الله تهران، به مناسبت فرا رسیدن هفدهم شوال (روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای) حسین شیرازی مقدم جانشین فرماندهی بسیج ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای […]

به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای از پیشکسوت ورزش پایتخت قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی کانون بسیج ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای سپاه محمد رسول الله تهران، به مناسبت فرا رسیدن هفدهم شوال (روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای) حسین شیرازی مقدم جانشین فرماندهی بسیج ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای سپاه محمد رسول الله تهران با حضور در زورخانه وحدت از حاج عزیزالله فتاحی (پیشکسوت ورزش و مدیر زورخانه وحدت تهران) با اهدای لوج تقدیر و هدیه ای تجلیل بعمل آورد.

شایان ذکر است این پیشکسوت ورزش ولایی از اعضای فعال بسیج ورزشکاران کانون بسیج ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای سپاه محمد رسول الله تهران نیز می باشد و در راستای آموزش ورزش ملی مذهبی کشورمان ، خدمات شایانی را به بسیجیان تهرانی نیز ارائه نموده است.