تخفیف ۲۰ درصدی استفاده از خدمات آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه ویژه اعضای کانون جوانان
تخفیف ۲۰ درصدی استفاده از خدمات آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه ویژه اعضای کانون جوانان

قرارداد فی مابین همکاری کانون جوانان منطقه ۱۴ و آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه منعقد شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی ارائه ی خدمات رفاهی کانون جوانان منطقه ۱۴ به اعضای فعال این کانون ، با حضور خانم یازرلو (قائم مقام کانون جوانان منطقه ۱۴) و مدیریت آموزشگاه زبان […]

قرارداد فی مابین همکاری کانون جوانان منطقه ۱۴ و آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی ارائه ی خدمات رفاهی کانون جوانان منطقه ۱۴ به اعضای فعال این کانون ، با حضور خانم یازرلو (قائم مقام کانون جوانان منطقه ۱۴) و مدیریت آموزشگاه زبان شکوه شعبه میدان خراسان ، استفاده اعضای کانون جوانان از خدمات این آموزشگاه با تخفیف ۲۰ درصدی همراه شد.

پیرو این خبر اعضای علاقه مند جهت استفاده از خدمات و تخفیف فوق می توانند با مراجعه به دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ و دریافت نامه معرفی به این آموزشگاه مراجعه و از خدمات آن بهره ببرند.