تغییرات در چارت تشکیلاتی کانون جوانان منطقه ۱۴
تغییرات در چارت تشکیلاتی کانون جوانان منطقه ۱۴

طی احکام جداگانه ای برخی از معاونین کانون جوانان تغییر کردند. به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از  روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با حکم دبیرکل کانون جوانان تهران و دبیر منطقه ۱۴ ، خانم آسیه یازرلو بعنوان (معاون رفاهی و گردشگری ) و با حفظ سمت بعنوان (مشاور رسانه ای […]

طی احکام جداگانه ای برخی از معاونین کانون جوانان تغییر کردند.

به گزارش جوانان آینده نگر و به نقل از  روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با حکم دبیرکل کانون جوانان تهران و دبیر منطقه ۱۴ ، خانم آسیه یازرلو بعنوان (معاون رفاهی و گردشگری ) و با حفظ سمت بعنوان (مشاور رسانه ای دبیر و جانشین مدیر مسئول ماهنامه مسیر جوانی) ، طاها مشرقی با حفظ سمت بعنوان (معاون هنری) و سجاد منتظری با حفظ سمت بعنوان (معاون امور محلات) منصوب شدند و احکام مسئولیتی خود را از حسین شیرازی مقدم دریافت کردند.