تقدیر کانون جوانان محله صاحب الزمان از امام جماعت مسجد حسین ابن علی
تقدیر کانون جوانان محله صاحب الزمان از امام جماعت مسجد حسین ابن علی

  از امام جماعت مسجد حسین ابن علی (ع) توسط دبیر کانون جوانان محله صاحب الزمان (عج) تجلیل بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در این تجلیل که به مناسبت روز سالمند‌ انجام پذیرفت ، توسط طه حسینی (دبیر کانون جوانان محله صاحب الزمان ) از امام جماعت مسجد […]

 

از امام جماعت مسجد حسین ابن علی (ع) توسط دبیر کانون جوانان محله صاحب الزمان (عج) تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در این تجلیل که به مناسبت روز سالمند‌ انجام پذیرفت ، توسط طه حسینی (دبیر کانون جوانان محله صاحب الزمان ) از امام جماعت مسجد حضرت حسین ابن علی (ع) تجلیل بعمل آمد.