تقدیر کانون جوانان منطقه ۱۴ از اعضای برتر ماه 
تقدیر کانون جوانان منطقه ۱۴ از اعضای برتر ماه 

از اعضای برتر کانون جوانان تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در روز سه شنبه ۱۶ مهرماه ۹۸ از اعضای برتر ماه شهریور کانون جوانان با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی توسط علی اسعدی راد (مشاور عالی کانون جوانان ) و حسین شیرازی (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و […]

از اعضای برتر کانون جوانان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در روز سه شنبه ۱۶ مهرماه ۹۸ از اعضای برتر ماه شهریور کانون جوانان با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی توسط علی اسعدی راد (مشاور عالی کانون جوانان ) و حسین شیرازی (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) تجلیل بعمل آمد.

پیرو این خبر : از خانم آسیه یازرلو (معاون رفاهی و گردشگری ) ، خانم هدی بزرگی (مدیر روابط عمومی ) ، وحید سلطانی (مسئول دفتر ) و سجاد منتظری ( معاون امور محلات) در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران تجلیل بعمل آمد.