تقدیم سبد ارزاق به یک خانواده نیازمند توسط گروه جهادی شهید علی اکبر رنجبر
تقدیم سبد ارزاق به یک خانواده نیازمند توسط گروه جهادی شهید علی اکبر رنجبر

در ایام کرونایی ، به همت گروه جهادی شهید علی اکبر رنجبر، سبد ارزاق به یک خانواده نیازمند تقدیم شد. به گزارش روابط عمومی گروه جهادی شهید علی اکبر رنجبر، در ادامه ی فعالیت های جهادی گروه شهید رنجبر در انجام کمک های مومنانه در ایامی که کشور درگیر ویروس منحوس کرونا است، سبد ارزاق […]

در ایام کرونایی ، به همت گروه جهادی شهید علی اکبر رنجبر، سبد ارزاق به یک خانواده نیازمند تقدیم شد.

به گزارش روابط عمومی گروه جهادی شهید علی اکبر رنجبر، در ادامه ی فعالیت های جهادی گروه شهید رنجبر در انجام کمک های مومنانه در ایامی که کشور درگیر ویروس منحوس کرونا است، سبد ارزاق به یک خانواده نیازمند  تقدیم گردید.

لازم به یادآوری است فعالیت های جهادی گروه  شهید علی اکبر رنجبر در قالب خدمت رسانی به شهروندان محلات کم برخوردار در ایام کرونایی به صورت روزانه در حال انجام می باشد.