تقدیم پک های افطاری و شام توسط پایگاه جوانان آینده نگر به موسسه خیریه
تقدیم پک های افطاری و شام توسط پایگاه جوانان آینده نگر به موسسه خیریه

به همت مدیریت پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر، پک های افطاری و شام  به موسسه خیریه شهدای هفتم تیر تقدیم شد. به گزارش جوانان آینده نگر ، با دستور علی اسعدی راد سکاندار پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر، تعداد ۱۳۰ پک افطاری و شام تهیه و با حضور در موسسه خیریه شهدای هفتم […]

به همت مدیریت پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر، پک های افطاری و شام  به موسسه خیریه شهدای هفتم تیر تقدیم شد.

به گزارش جوانان آینده نگر ، با دستور علی اسعدی راد سکاندار پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر، تعداد ۱۳۰ پک افطاری و شام تهیه و با حضور در موسسه خیریه شهدای هفتم تیر به این موسسه اهدا شد.

در ادامه ی این حضور گزارشی خبری از مسئولین این موسسه توسط پایگاه تهیه گردید.

همچنین اسعدی راد را در این حضور اعضای موسسه جوانان آینده نگر طهران، کانون جوانان و بسیج ورزشکاران نیز همراهی می کرذند.