تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر از دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد
تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر از دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد

دبیرکل کانون جوانان از آغاز تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) از هفته آینده خبر داد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، با عنایت به صدور مجوز فعالیت های ورزشی از طرف ستاد […]

دبیرکل کانون جوانان از آغاز تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر (کانون جوانان منطقه ۱۴) از هفته آینده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، با عنایت به صدور مجوز فعالیت های ورزشی از طرف ستاد ملی کرونا در ورزش ، از دوشنبه تمرین تیم فوتبال کانون جوانان پس از حدود سه ماه تعطیلی با رعایت اصول و پروتکل ها بهداشتی آغاز خواهد شد.

دبیرکل کانون جوانان گفت: بنا داریم ضمن رعایت کلیه نکات بهداشتی تمرین را آغاز و تمرینات آماده سازی را برای شرکت در مسابقات جام آینده نگر به نحو مطلوب برگزار نماییم.