تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد
تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر برگزار شد

تمرین آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال جوانان آینده نگر  زیر نظر کادر فنی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی برگزاری تمرینات آماده سازی بازیکنان کانون جوانان منطقه ۱۴ جهت حضور در رقابتهای جام آینده نگر ، با حضور کادر فنی و جمعی از بازیکنان تمرین این تیم […]

تمرین آماده سازی بازیکنان تیم فوتبال جوانان آینده نگر  زیر نظر کادر فنی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه ی برگزاری تمرینات آماده سازی بازیکنان کانون جوانان منطقه ۱۴ جهت حضور در رقابتهای جام آینده نگر ، با حضور کادر فنی و جمعی از بازیکنان تمرین این تیم فوتبال برگزار گردید.

در این تمرین ابتدا بازیکنان به انجام دویدن ، گرم کردن و انجام حرکات کششی پرداختند و سپس به انجام تمرینات بدنی زیر نظر کادر فنی پرداختند.

در ادامه تمرینات بدنی نیز سرمربی تیم به بیان نکاتی در خصوص  روانشناسی ورزشی و علم تمرین پرداخت و به مرور تاکتیک و تکنیک روی بازیکنان پرداخت.

همچنین در پایان نیز اعلام شد ملاک شرکت بازیکنان در مسابقات  حضور پیوسته و با نظم در تمرینات تیم می باشد و عدم حضور بازیکنان نیز به پایان همکاری تیم فوتبال با بازیکن قلمداد خواهد شد.