تودیع و معارفه مسئول دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴
تودیع و معارفه مسئول دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴

  آئین تودیع و معارفه مسئول دفتر سابق و جدید کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این آئین که با حضور حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، خانم بزرگی (مدیر روابط عمومی کانون جوانان منطقه ) ، سجاد […]

 

آئین تودیع و معارفه مسئول دفتر سابق و جدید کانون جوانان منطقه ۱۴ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این آئین که با حضور حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) ، خانم بزرگی (مدیر روابط عمومی کانون جوانان منطقه ) ، سجاد منتظری (معاون امور محلات کانون جوانان منطقه ) برگزار شد با قدردانی از زحمات طاها مشرقی مسئول دفتر سابق کانون، وحید سلطانی با حفظ سمت بعنوان مسئول دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ منصوب و حکم مسئولیت خود را دریافت نمود.

شایان ذکر است چندی پیش مشرقی بعنوان معاون هنری کانون جوانان منطقه منصوب و مشغول به کار شده است.