توزیع بسته های گوشت در بین نیازمندان به همت جوانان آینده نگر طهران
توزیع بسته های گوشت در بین نیازمندان به همت جوانان آینده نگر طهران

به همت قرارگاه جهادی شهید علی اکبر رنجبر موسسه جوانان آینده نگر طهران ۵۰ بسته گوشت گوسفندی درب منزل نیازمندان توزیع شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حمایت خیرین تعداد ۵۰ بسته گوشت گوسفندی با حضور اعضای جوانان آینده نگر طهران آماده و درب منزل نیازمندان جنوب تهران پخش و […]

به همت قرارگاه جهادی شهید علی اکبر رنجبر موسسه جوانان آینده نگر طهران ۵۰ بسته گوشت گوسفندی درب منزل نیازمندان توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حمایت خیرین تعداد ۵۰ بسته گوشت گوسفندی با حضور اعضای جوانان آینده نگر طهران آماده و درب منزل نیازمندان جنوب تهران پخش و توزیع گردید.

شایان ذکر است پخش و توزیع بسته های گوش در راستای رزمایش همت جوانانه و کمک مومنانه انجام پذیرفت.