توزیع محلول ضدعفونی به همت هیئت اسکواش جنوب شرق تهران
توزیع محلول ضدعفونی به همت هیئت اسکواش جنوب شرق تهران

به همت قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی هیئت اسکواش جنوب شرق تهران ، محلول های ضدعفونی در میان شهروندان این حوزه توزیع گردید. به گزارش روابط عمومی هیئت اسکواش جنوب شرق تهران، در ادامه ی فعالیت های جهادی هیئت اسکواش جنوب شرق در ایام کرونایی ، با حضور میدانی اعضای جهادی هیئت محلول های ضدعفونی […]

به همت قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی هیئت اسکواش جنوب شرق تهران ، محلول های ضدعفونی در میان شهروندان این حوزه توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی هیئت اسکواش جنوب شرق تهران، در ادامه ی فعالیت های جهادی هیئت اسکواش جنوب شرق در ایام کرونایی ، با حضور میدانی اعضای جهادی هیئت محلول های ضدعفونی (دست) در سطح محلات و در میان شهروندان و کسبه پخش و توزیع گردید.

لازم به ذکر است یکی از فعالیت های هیئت اسکواش جنوب شرق تهران از ابتدای شکل گیری ویروس منحوس کرونا در سطح کشور ، اقدامات جهادی بوده که اعضای جهادگر این هیئت  با توزیع پک های بهداشتی ، غذایی و همچنین ضدعفونی سطوح و معابر در کنار شهروندان به خدمت رسانی مشغول بوده اند.