توزیع محلول ضدعفونی توسط جوانان آینده نگر طهران
توزیع محلول ضدعفونی توسط جوانان آینده نگر طهران

به منظور پیشگیری از ویروس منحوس کرونا محلول های ضدعفونی دست توسط موسسه جوانان آینده نگر طهران توزیع شد. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، در راستای فعالیت های جهادی در ایام کرونایی توسط موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حضور اعضای جهادی و میدانی این موسسه  در سطح شهر تهران ، […]

به منظور پیشگیری از ویروس منحوس کرونا محلول های ضدعفونی دست توسط موسسه جوانان آینده نگر طهران توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، در راستای فعالیت های جهادی در ایام کرونایی توسط موسسه جوانان آینده نگر طهران، با حضور اعضای جهادی و میدانی این موسسه  در سطح شهر تهران ، بطری های حاوی محلول ضدعفونی دست برای استفاده از شهروندان و نیازمندان پخش و توزیع گردید.

لازم به ذکر است از ابتدای حضور ویروس منحوس کرونا در کشور ، موسسه جوانان آینده نگر طهران یکی از سمن های فعال تهرانی می باشد که توانسته اقدامات سازنده و جهادی ای را در راستای مبارزه با این ویروس منحوس به سرانجام برساند و این اقدامات تا پایان شکست کرونا ویروس ادامه خواهد یافت.