جوانان آینده نگر با شهردار و معاون شهرسازی منطقه ۱۴ گفتگو کرد
جوانان آینده نگر با شهردار و معاون شهرسازی منطقه ۱۴ گفتگو کرد

پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر با حضور در شهرداری دارالمومنین تهران با شهردار و معاون شهرسازی این منطقه به گفتگو پرداخت. به گزارش جوانان آینده نگر ، سایت جوانان آینده نگر (پایگاه تخصصی جوانان) ضمن حضور در شهرداری منطقه ۱۴ ، با مهندس عباسی (شهردار منطقه) و مهندس محمد زاده(معاون شهرسازی و معماری منطقه) […]

پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر با حضور در شهرداری دارالمومنین تهران با شهردار و معاون شهرسازی این منطقه به گفتگو پرداخت.

به گزارش جوانان آینده نگر ، سایت جوانان آینده نگر (پایگاه تخصصی جوانان) ضمن حضور در شهرداری منطقه ۱۴ ، با مهندس عباسی (شهردار منطقه) و مهندس محمد زاده(معاون شهرسازی و معماری منطقه) در خصوص فعالیت های صورت گرفته در شهرداری دارالمومنین تهران به گفتگو پرداخت.

از مطالب بیان شده توسط شهردار و معاون شهرسازی شهرداری منطقه ۱۴ در خصوص فعالیت های عوامل این منطقه در روزهای بارانی و رفع آب ها و موانع موجود در رفت و آمد شهروندان ، حوزه جوانان و استقبال از ایده های نخبگان و جوانان  و حوزه شهرسازی و معماری دارالمومنین شهر تهران می توان نام برد.