حضور دبیرکل کانون پاد تهران در دفتر کانون جوانان
حضور دبیرکل کانون پاد تهران در دفتر کانون جوانان

دبیرکل کانون پاد تهران با حضور در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ با دبیرکل کانون جوانان شهر تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، آقای فخاری دبیرکل کانون پیشگیری از دخانیات شهر تهران ضمن حضور و بازدید از دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ با حسین شیرازی مقدم […]

دبیرکل کانون پاد تهران با حضور در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ با دبیرکل کانون جوانان شهر تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، آقای فخاری دبیرکل کانون پیشگیری از دخانیات شهر تهران ضمن حضور و بازدید از دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ با حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) در خصوص مشارکت های دوجانبه به گفتگو پرداخت.

شایان ذکر است در این دیدار صمیمی در خصوص برنامه ها و کارگاه های پیشگیری از دخانیات و استفاده از قلیان ویژه اعضای جوان بحث و تبادل نظر شد.

همچنین آقای فخاری از اقدامات ویژه کانون جوانان در مشارکت های اجتماعی نیز قدردانی و این اقدامات را عالی ارزیابی کرد.