حضور شرکت کنندگان برنامه عصر جدید در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
 حضور شرکت کنندگان برنامه عصر جدید در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

  آقایان زرگر و احمدی با حضور در دفتر کانون جوانان با دبیرکل کانون دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، سید علی زرگر و مصطفی احمدی از استند آپ کمدی های کشور و شرکت کنندگان برنامه عصر جدید با حضور در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ با حسین […]

 

آقایان زرگر و احمدی با حضور در دفتر کانون جوانان با دبیرکل کانون دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، سید علی زرگر و مصطفی احمدی از استند آپ کمدی های کشور و شرکت کنندگان برنامه عصر جدید با حضور در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ با حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) دیدار و گفتگو کردند.

همچنین در این دیدار دو شرکت کننده فوق که در برنامه تلویزیونی عصر جدید خنده را به مردم خوب کشورمان هدیه کردند ابراز تمایل کردند تا با عضویت در مجموعه کانون جوانان در کنار این کانون باشند.

همچنین آقایان زرگر و احمدی در گفتگوی خبری پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر (پایگاه تخصصی جوانان ) شرکت و پاسخ گوی سوالات مجری برنامه مسیر جوانی بودند.