حضور و بازدید مربی مقاومت تهران از دفتر کانون جوانان
حضور و بازدید مربی مقاومت تهران از دفتر کانون جوانان

مربی تیم فوتبال امید مقاومت تهران از دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ بازدید کرد. به گزارش جوانان آینده نگر، روح الله احمدی (مربی تیم فوتبال امید مقاومت تهران ) امروز مهمان مجموعه کانون جوانان منطقه ۱۴ بود و ضمن بازدید از دفتر کانون در گفتگوی خبری رسانه کانون جوانان پاسخ گوی سوالات مجری برنامه شد.

مربی تیم فوتبال امید مقاومت تهران از دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ بازدید کرد.

به گزارش جوانان آینده نگر، روح الله احمدی (مربی تیم فوتبال امید مقاومت تهران ) امروز مهمان مجموعه کانون جوانان منطقه ۱۴ بود و ضمن بازدید از دفتر کانون در گفتگوی خبری رسانه کانون جوانان پاسخ گوی سوالات مجری برنامه شد.