خدمات کانون جوانان به اعضای مجموعه فرهنگی خاتون
خدمات کانون جوانان به اعضای مجموعه فرهنگی خاتون

طی بازدید اخیر دبیرکل کانون جوانان از مجموعه فرهنگی خاتون ، این کانون به اعضای این مجموعه خدمت رسانی خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، پیرو بازدید حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) از مرکز فرهنگی خاتون با تیم همراه و اعلام آمادگی ارائه […]

طی بازدید اخیر دبیرکل کانون جوانان از مجموعه فرهنگی خاتون ، این کانون به اعضای این مجموعه خدمت رسانی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، پیرو بازدید حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴) از مرکز فرهنگی خاتون با تیم همراه و اعلام آمادگی ارائه خدمات به این مرکز، با حضور نماینده دبیرکل در این مجموعه قول مساعد تشکیل تیم فوتبال برای پسران نیازمند تحت پوشش این مرکز داده شد.

پیرو این خبر با حضور سید وحید طباطبایی بعنوان نماینده دبیرکل کانون جوانان در مرکز خاتون و دیدار با خانم جوانمردی مدیر این مرکز ، به درخواست این مدیریت مقرر شد تیم فوتبال پسران این مرکز رسماً با کمک کانون جوانان منطقه ۱۴ تشکیل گردد.

شایان ذکر است مقرر است هدایت این تیم را سید وحید طباطبایی که از اعضای کانون جوانان و مربیان رسمی فدارسیون فوتبال می باشد بر عهده گیرد.