خدمتی دیگر از کانون جوانان/استفاده از تخفیف بستنی شاد شعبه پرستار
خدمتی دیگر از کانون جوانان/استفاده از تخفیف بستنی شاد شعبه پرستار

اعضای کانون جوانان می توانند از خدمات تخفیف بستنی شاد واقع در نبش خیابان پرستار استفاده نمایند. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه پیگیری ها و دریافت خدمات تخفیف دار معاونت رفاهی و گردشگری کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران طی نشستی با حضور خانم یازرلو (معاون رفاهی و گردشگری کانون […]

اعضای کانون جوانان می توانند از خدمات تخفیف بستنی شاد واقع در نبش خیابان پرستار استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در ادامه پیگیری ها و دریافت خدمات تخفیف دار معاونت رفاهی و گردشگری کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران طی نشستی با حضور خانم یازرلو (معاون رفاهی و گردشگری کانون جوانان منطقه ۱۴) و آقای محسن رجبی (مدیر بستنی شاد) تفاهم نامه استفاده اعضای کانون جوانان از تخفیف محصولات این کافه بستنی به امضا رسید.

پیرو این خبر کلیه اعضای کانون جوانان محلات، مناطق و شهر تهران می توانند از خدمات تخفیفی ۱۵ درصدی بستنی شاد (کلیه محصولات) استفاده نمایند.

کانون جوانان منطقه ۱۴ همچنین اعلام داشت پیرو اعلام خدمات تخفیفی که به همت معاونت رفاهی و گردشگری به سرانجام میرسد کلیه اعضای کانون های سلامت محور اجتماعی می توانند با ارائه معرفی نامه از کانون جوانان منطقه ۱۴ استفاده نمایند