زنان و گونه جدیدی از مشارکت اجتماعی
زنان و گونه جدیدی از مشارکت اجتماعی

زنان و گونه جدیدی از مشارکت اجتماعی مشارکت شهروندان از مولفه های اصلی حق برشهر است که سبب افزایش رضایت شهروندان می شود، فعالیت و مشارکت زنان سبب ایجاد گونه جدیدی از مشارکت شهروندی است زیرا اساسا برداشت ها و الگوهای فعالیتی و مشارکتی زنان با مردان متفاوت است. حضور بانوان در عرصه شوراياري به […]

زنان و گونه جدیدی از مشارکت اجتماعی

مشارکت شهروندان از مولفه های اصلی حق برشهر است که سبب افزایش رضایت شهروندان می شود، فعالیت و مشارکت زنان سبب ایجاد گونه جدیدی از مشارکت شهروندی است زیرا اساسا برداشت ها و الگوهای فعالیتی و مشارکتی زنان با مردان متفاوت است. حضور بانوان در عرصه شوراياري به عنوان انجمن معتمدين مردم زمينه تنظيم بهتر برنامه‌ها در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و… راایجاد مي‌كند لذا می توان با استفاده از پتانسیل مشارکت-اجتماعی مدنی زنان در سرای محلات در قالب شورایاران و حمایت از فعالیت های محله محوری و دادن حق تصمیم گیری به آنان به عنوان جمعیت تاثیرگذار زندگی شهری زمینه توزیع عادلانه قدرت اجتماعی را فراهم کرد.
با توجه به اینکه در دوره قبل حدود ۱۵ درصد شورایاران زنان بودند لازم است در دوره جدید زنان با همت خود کرسی بیش‌تری از شورایاری را به خود اختصاص دهند و زنان و دختران را به عرصه مشاركت‌هاي اجتماعي فراخوانند.
بنابراين نياز است كه زنان شورايار با حضور مؤثر خود نشان دهند كه مي‌توانند از چارچوب خانه پا بيرون گذارند و در زمينه تغيير وضعيت زنان در هر محله و در هرخانه گام بردارند و موفقيت‌هاي خود را به عرصه‌هاي مختلف اداره امور شهر تعمیم دهند.

محیا شعیبی – دکترای جامعه شناسی

  • نویسنده : محیا شعیبی