سومین جشنواره ملی ادبی ( شعر و داستان )  فرزانگان ایران برگزار خواهد شد
سومین جشنواره ملی ادبی ( شعر و داستان )  فرزانگان ایران برگزار خواهد شد

سومین جشنواره ملی ادبی ( شعر و داستان ) فرزانگان ایران  با مشارکت کانون ادبی سلام برگزار می گردد. به گزارش جوانان آینده نگر ، طی نشستی که در دوشنبه شب ۲۱ بهمن ماه ۹۸ با حضور  هیئت مدیران جشنواره ( ادیبان و هنرمندان نیکوکار ) و فرهیختگان شعر و ادبیات در خصوص برگزاری سومین […]

سومین جشنواره ملی ادبی ( شعر و داستان ) فرزانگان ایران  با مشارکت کانون ادبی سلام برگزار می گردد.

به گزارش جوانان آینده نگر ، طی نشستی که در دوشنبه شب ۲۱ بهمن ماه ۹۸ با حضور  هیئت مدیران جشنواره ( ادیبان و هنرمندان نیکوکار ) و فرهیختگان شعر و ادبیات در خصوص برگزاری سومین جشنواره ملی ادبی شعر و داستان فرزانگان ایران برگزار گردید اهداف این جشنواره تببین گردید:

۱_ شناسایی و کشف استعدادهای برتر ادبیات ( داستان و شعر )

۲_ آموزش و پرورش ادیبان در دو مقوله ادبیات ( داستان و شعر )

۳_ معرفی ادیبان به محافل ادبی کشور و مجامع جهانی در راستای شایسته گزینی و شایسته پروری

۴_ احیای صحیح زبان و ادبیات فارسی

۵_ شکستن حلقه محدود محافل ادبی

۶_ معرفی و حمایت چهره های جدید و جوان و با استعداد به جامعه ادبی کشور با نگاه غیرانتفاعی و با محوریت ادیبان نیکوکار و مردم نهاد

 

هیئت مدیران جشنواره ( ادیبان و هنرمندان نیکوکار ) در سومین جشنواره ملی ادبی فرزانگان ایران به ترتیب ذیل معرفی گردیدند :

۱_ خانم لیلی خجسته (دبیر کل و داور ناظر در جشنواره ، دبیر انجمن ادبی فرزانگان ایران ، دبیر کانون ادبی شمس آباد و مدرس می باشند .)

۲_ خانم صغری دلداده بارانی  (مدیر برنامه در جشنواره و دبیر کانون ادبی سلام می باشند .)

۳_ آقای رضا بنفشه خواه (سخنران و پیشکسوت در جشنواره و هنرمند ارزنده کشور می باشند .)

۴_ آقای علی مظفر  (دبیر داوران ” داستان و شعر ” در جشنواره ، دبیر انجمن ادبی ایران مرز پر گهر  و مدرس می باشند .)

۵_ آقای کمال پیری آذر هریس (داور ادبیات شعر در جشنواره  و مدرس می باشند .)

۶_ آقای مسعود لواسانی (داور ادبیات شعر در جشنواره و مدرس می باشند .)

۷_ آقای اسماعیل دادرس (داور ادبیات شعر در جشنواره و مدرس می باشند .)

۸_ خانم لیلا دارابی (داور ادبیات داستان در جشنواره و مدرس می باشند .)

۹_ خانم کیانوش کیارس (داور ادبیات داستان در جشنواره و مدرس می باشند .)

۱۰_ آقای حمید آقایی (مدیر موسیقی در جشنواره و مدرس می باشند .)

۱۱_ آقای حسین شیرازی مقدم (مدیر رسانه در جشنواره و دبیر کانون جوانان شهرداری تهران و سردبیر پایگاه خبری جوانان آینده نگر می باشند .)

۱۲_ خانم عالیه حائری (مجری در جشنواره و مدرس می باشند .)

۱۳_ آقای سعید میانه ساز (مدیر اجرایی جشنواره  و مدیر اجرایی انجمن ادبی فرزانگان ایران می باشند .)

شایان ذکر است تاریخ برگزاری سومین جشنواره ملی ادبی ( شعر و داستان ) فرزانگان ایران متعاقباً اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.