صدور کارت های عضویت کانون جوانان منطقه ۱۴ در مرحله مرحله بیستم برای ۳۳ هنرمند
صدور کارت های عضویت کانون جوانان منطقه ۱۴ در مرحله مرحله بیستم برای ۳۳ هنرمند

در مرحله بیستم صدور کارت های عضویت اعضای کانون جوانان ، ۳۳  کارت شناسایی عضویت توسط معاونت نیروی انسانی صادر گردید. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام نیروی انسانی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ، تعداد سی و سه عدد کارت دیگر عضویت اعضای این کانون ، صادر و آماده […]

در مرحله بیستم صدور کارت های عضویت اعضای کانون جوانان ، ۳۳  کارت شناسایی عضویت توسط معاونت نیروی انسانی صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام نیروی انسانی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ، تعداد سی و سه عدد کارت دیگر عضویت اعضای این کانون ، صادر و آماده تحویل گردید.

شایان ذکر است این کارتها برای اعضای کمیته هنرمندان کانون جوانان صادر گردیده است که تحویل مازیار خویشوند (مسئول کمیته هنرمندان و ورزشکاران کانون جوانان ) گردید.

همچنین این کارت ها برای هنرمندانی که به تازگی به عضویت کانون جوانان  در آمدند صادر گردید که در یک پروژه تلویزیونی مشغول به فعالیت هنری هستند.