ضدعفونی زمین فوتبال مرحوم عابدی به همت جهادگران کانون جوانان منطقه ۱۴
ضدعفونی زمین فوتبال مرحوم عابدی به همت جهادگران کانون جوانان منطقه ۱۴

زمین فوتبال مرحوم عابدی (محل تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر) مورد ضدعفونی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در آستانه بازگشایی زمین فوتبال مرحوم مهدی عابدی در منطقه ۱۴ ، جهادگران قرارگاه جهادی شهید امیر سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴ جهت رعایت بهداشت ، محیط  این زمین را ضدعفونی […]

زمین فوتبال مرحوم عابدی (محل تمرین تیم فوتبال جوانان آینده نگر) مورد ضدعفونی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در آستانه بازگشایی زمین فوتبال مرحوم مهدی عابدی در منطقه ۱۴ ، جهادگران قرارگاه جهادی شهید امیر سیاوشی کانون جوانان منطقه ۱۴ جهت رعایت بهداشت ، محیط  این زمین را ضدعفونی کردند.

شایان ذکر است تیم فوتبال کانون جوانان منطقه ۱۴ در این زمین فوتبال به تمرین می پردازد.