عضویت رئیس فدراسیون جهانی بادیگاردی (جیتسا) در کمیته ورزشکاران کانون جوانان
عضویت رئیس فدراسیون جهانی بادیگاردی (جیتسا) در کمیته ورزشکاران کانون جوانان

دکتر اتحاد به عضویت کمیته ورزشکاران کانون جوانان در آمد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با حکم حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴ ) ، جناب آقای دکتر محمدرضا اتحاد (ریاست فدراسیون جهانی دفاع شخصی بادیگاردی (جیتسا) بعنوان عضو کمیته ورزشکاران کانون منصوب شد و […]

دکتر اتحاد به عضویت کمیته ورزشکاران کانون جوانان در آمد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با حکم حسین شیرازی مقدم (دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه ۱۴ ) ، جناب آقای دکتر محمدرضا اتحاد (ریاست فدراسیون جهانی دفاع شخصی بادیگاردی (جیتسا) بعنوان عضو کمیته ورزشکاران کانون منصوب شد و با حضور در دفتر کانون جوانان منطقه ۱۴ ، حکم مسئولیت و کارت عضویت خود را دریافت نمود.