علی مرادخانی معاون اسبق هنری ارشاد به کما رفت
علی مرادخانی معاون اسبق هنری ارشاد به کما رفت

علی مرادخانی معاون اسبق هنری ارشاد که دو روز پیش در بیمارستان بستری شده بود، به دلیل عوارض ناشی از کرونا به کما رفت. به گزارش خبرنگار موسیقی خبرگزاری فارس، علی مرادخانی معاون اسبق هنری ارشاد که دو روز پیشدر بیمارستان بستری شده بود، به دلیل عوارض ناشی از کرونا به کما رفت. علی مرادخانی، معاون سابق هنری […]

علی مرادخانی معاون اسبق هنری ارشاد که دو روز پیش در بیمارستان بستری شده بود، به دلیل عوارض ناشی از کرونا به کما رفت.

به گزارش خبرنگار موسیقی خبرگزاری فارس، علی مرادخانی معاون اسبق هنری ارشاد که دو روز پیشدر بیمارستان بستری شده بود، به دلیل عوارض ناشی از کرونا به کما رفت.

علی مرادخانی، معاون سابق هنری که حدود یک ماه پیش به ویروس کرونا مبتلا و به مدت سه هفته در بیمارستان بستری شده بود، دو روز پیش به دلیل عوارض ناشی از بیماری کووید ۱۹ بار دیگر در بیمارستان بستری شده بود.

مرادخانی در حال حاضر مدیر موزه موسیقی است.