عنوان برنامه های فرهنگی کاشت درخت در زاگرس زیبا توسط مازیار خویشوند
عنوان برنامه های فرهنگی کاشت درخت در زاگرس زیبا توسط مازیار خویشوند

مازیار خویشوند در خصوص کاشت درخت در زاگرس زیبا مطالبی را بیان داشت. مازیارخویشوند مدیرکمیته ورزشکاران و هنرمندان  جوانان آینده نگر طهران طی خبری فرهنگی اعلام کرد:باتوجه به خشکسالی ایران و شرایط جوی کشور و نابودی جنگل ها و مراتع طبق هماهنگی ها مقرر شد که برای فرهنگ سازی استفاده صحیح از منابع آبی کشور […]

مازیار خویشوند در خصوص کاشت درخت در زاگرس زیبا مطالبی را بیان داشت.

مازیارخویشوند مدیرکمیته ورزشکاران و هنرمندان  جوانان آینده نگر طهران طی خبری فرهنگی اعلام کرد:باتوجه به خشکسالی ایران و شرایط جوی کشور و نابودی جنگل ها و مراتع طبق هماهنگی ها مقرر شد که برای فرهنگ سازی استفاده صحیح از منابع آبی کشور و حمایت از جنگل های کشور مخصوصا زاگرس بزرگ و پرآوازه ، پیگیری های مازیارخویشوند و آقای گودرز عزیزی که از بانیان این کار خیر و ارزشمند می باشد برای توجه مردم ایران به این امر  مقرر شد برای افراد هنرمند کشور،بازیگران سینما و ورزشکاران فوتبالیست ها یک اصل درخت بنام اشخاص کاشته بشود و شناسنامه صادر گردد تا این کار بزرگ و ارزشمند دیده شود.

مازیارخویشوند مدیرکمیته هنرمندان و ورزشکاران جوانان آینده نگر طهران افزود از تمامی مردم ایران بخصوص قشر کردنشین و لر نشین که زاگرس سنبل قومیتی آنهاست تقاضا داریم که به زنده ماندن و شکوفایی زاگرس و دالاهو کوشا باشند چرا که ایران همیشه سرسبز و زیبا آرزوی همه ایرانیان است.

مازیارخویشوند درپایان از آقای گودرز عزیزی تشکر کرد و گفت انشالله که بتوانیم همه مردم بخصوص هنرمندان دوستدار طبیعت و آبادانی کمکی به این جریان زیبا و بزرگ داشته باشیم.