ماجرای انحراف گروهک منافقین در «خانه امن»
ماجرای انحراف گروهک منافقین در «خانه امن»

سرنوشت گروهک منافقین بارها در فیلم و سریال های مختلف مورد اشاره قرار گرفته و حالا «خانه امن» از موضعی متفاوت به تحلیل آن پرداخته است. به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، داستان سریال «خانه امن» شاخ و برگ زیادی دارد و بتازگی سراغ گروهک منافقین رفته است. سرنوشت این گروهک بارها در فیلم […]

سرنوشت گروهک منافقین بارها در فیلم و سریال های مختلف مورد اشاره قرار گرفته و حالا «خانه امن» از موضعی متفاوت به تحلیل آن پرداخته است.

به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، داستان سریال «خانه امن» شاخ و برگ زیادی دارد و بتازگی سراغ گروهک منافقین رفته است.

سرنوشت این گروهک بارها در فیلم و سریال های مختلف مورد اشاره قرار گرفته و حالا «خانه امن» از موضعی متفاوت به تحلیل آن پرداخته است.

در این سریال  بین شخصیت کمال با بازی حمید رضا پگاه ، که مسول مبارزه با گروه های تروریستی است، با عضو سازمان (رحیم نوروزی) مناظره ای شکل می گیرد. امتیاز سکانس این است که دو طرف حرف های خود را بیان می کنند و در نهایت بیننده به عینه پی به ماهیت گروهک منافقین و خباثت آن ها می برد.

صحبت های کمال اشاره به اتفاق هایی دارد که در این سازمان رخ داده؛ از جمله مصادره عقل و اراده اعضا، وطن فروشی، ترور مردم و مسولان و … جمله کلیدی کمال جایی است که به عضو گروهک می گوید: «سال ۶۰ که اسلحه برداشتین و شعار سرنگونی دادین فکر نمی کردین به صدام پناه ببرید!» در این سکانس همچنین از پوچ بودن تئوری های منافقین صحبت به میان می آید.

انحراف در سازمان و تغییر مناسبات دیگر مساله مهمی است که در «خانه امن» به آن پرداخته می شود. در این سریال ، عضو گروهک منافقین شکست را می پذیرد و جمله ای متفاوت به زبان می آورد: «نمی دانم غرور برای ما اسحله آورد یا اسلحله برامون غرور آورد . وقتی غرور و اسلحه کنار هم باشن دیکتاوری شروع می شه …»