مبعث پیامبر خاتم مبارک
مبعث پیامبر خاتم مبارک

فرارسیدن مبعث خاتم پیامبران ، حضرت محمد مصطفی بر شما و مسلمانان جهان مبارک و شاد باش باد. “پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر”

فرارسیدن مبعث خاتم پیامبران ، حضرت محمد مصطفی بر شما و مسلمانان جهان مبارک و شاد باش باد.

“پایگاه اطلاع رسانی جوانان آینده نگر”