مرحله ششم صدور کارتهای عضویت کانون جوانان منطقه ۱۴ انجام شد
مرحله ششم صدور کارتهای عضویت کانون جوانان منطقه ۱۴ انجام شد

  ۲۴ کارت شناسایی عضویت اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ صادر گردید. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام معاونت نیروی انسانی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ، ۲۴ عدد کارت عضویت اعضای این کانون صادر و آماده تحویل گردید. شایان ذکر است این کارتها برای مسئولین چارت تشکیلاتی، اعضای معاونتها […]

 

۲۴ کارت شناسایی عضویت اعضای کانون جوانان منطقه ۱۴ صادر گردید.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، با اعلام معاونت نیروی انسانی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران ، ۲۴ عدد کارت عضویت اعضای این کانون صادر و آماده تحویل گردید.

شایان ذکر است این کارتها برای مسئولین چارت تشکیلاتی، اعضای معاونتها و کمیته ورزشکاران و قهرمانان ، مشاورین ، اعضای محلات کانون جوانان صادر گردیده است که تحویل آنان خواهد شد.