مسیر نشاط زندگی جوان رسما آغاز به فعالیت کرد
مسیر نشاط زندگی جوان رسما آغاز به فعالیت کرد

موسسه مردم نهاد مسیر نشاط زندگی جوان با برگزاری مجمع عمومی رسما آغاز به فعالیت کرد. به گزارش جوانان آینده نگر، با برگزاری مجمع عمومی موسسه مردم نهاد مسیر نشاط زندگی جوان و اعضای شورای مرکزی شامل دبیر، خزانه دار ،بازرس و اعضای عادی آن انتخاب شدند. با حضور مهندس ملکا (نماینده معاونت امور جوانان […]

موسسه مردم نهاد مسیر نشاط زندگی جوان با برگزاری مجمع عمومی رسما آغاز به فعالیت کرد.

به گزارش جوانان آینده نگر، با برگزاری مجمع عمومی موسسه مردم نهاد مسیر نشاط زندگی جوان و اعضای شورای مرکزی شامل دبیر، خزانه دار ،بازرس و اعضای عادی آن انتخاب شدند.

با حضور مهندس ملکا (نماینده معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) و برگزاری انتخاب اعضای شورای مرکزی ، حسین شیرازی مقدم  بعنوان دبیر، علی اسعدی راد بعنوان خزانه دار و سجاد منتظری بعنوان بازرس انتخاب شدند.

همچنین اعضای هیئت رئیسه با حضور حسین شیرازی مقدم، علی اسعدی راد، آسیه یازرلو، سحر حسینی، سجاد منتظری و سید وحید طباطبایی به تایید اداره کل ورزش و جوانان استان تهران رسید.

پیرو این خبر و با حضور اعضای هیئت رئیسه و  مجمع (بیات، تبریزی، یراقبافان، غفاریان، اسدی، سلیمانی، ملکیان، عزیزی، نساجی، چائی چی، زارع) و برگزاری انتخابات شورای مرکزی ، موسسه مردم نهاد مسیر نشاط زندگی جوان  با هدف اوقات فراغت در بین جوانان جامعه رسما فعالیت خود را آغاز نمود.