معرفی برنده خوش شانس مسابقه پیامکی کانون جوانان منطقه ۱۴
معرفی برنده خوش شانس مسابقه پیامکی کانون جوانان منطقه ۱۴

طی برگزاری مسابقه پیامکی پیش بینی مسابقه دربی بین تیم های پرسپولیس و استقلال، با قرعه کشی انجام گرفته برنده خوش شانس این مسابقه کانون جوانان اعلام شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این مسابقه پیامکی که بیش از سیصد نفر به سامانه اعلامی پیامک ارسال کرده و نتیجه این […]

طی برگزاری مسابقه پیامکی پیش بینی مسابقه دربی بین تیم های پرسپولیس و استقلال، با قرعه کشی انجام گرفته برنده خوش شانس این مسابقه کانون جوانان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، در این مسابقه پیامکی که بیش از سیصد نفر به سامانه اعلامی پیامک ارسال کرده و نتیجه این مسابقه ی جذاب را پیش بینی کردند از بین شرکت کنندگانی که نتیجه را درست حدس زدند و طی قرعه کشی با حضور دبیرکل کانون جوانان ، خانم آرمینا کمالی زاده بعنوان برنده خوش شانس  ۲/۰۰۰/۰۰ ریال استفاده از استخر باشگاه پرسپولیس  انتخاب شد.

شایان ذکر است اسپانسر این مسابقه بر عهده استخر باشگاه پرسپولیس بوده است.