معرفی شاعر جوان/مهران  نجفی نوکاشتی
معرفی شاعر جوان/مهران  نجفی نوکاشتی

از آنجاییکه  شعر و شعر خوانی در کشورمان سلایق مختلف را دارد این روزها محافل کمی با عنوان شب شعر برگزار می گردد. به گزارش جوانان آینده نگر، شعر در تعریف‌های سنتی دربارهٔ شعر کهن فارسی ویژگی اصلی شعر را موزون و آهنگین بودنِ آن دانسته‌اند. در تعریف‌هایی دیگر، با دانش، فهم، درک، ادراک و […]

از آنجاییکه  شعر و شعر خوانی در کشورمان سلایق مختلف را دارد این روزها محافل کمی با عنوان شب شعر برگزار می گردد.

به گزارش جوانان آینده نگر، شعر در تعریف‌های سنتی دربارهٔ شعر کهن فارسی ویژگی اصلی شعر را موزون و آهنگین بودنِ آن دانسته‌اند. در تعریف‌هایی دیگر، با دانش، فهم، درک، ادراک و وقوف یکی انگاشته شده‌است.

در این مطلب قصد داریم با مهران نجفی نوکاشتی شاعر جوان کشورمان آشنا شویم:

مهران نجفی نوکاشتی (شاعر _ کارشناس _ منتقد _ مجری) متولد ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ در شهر صومعه سرا می باشد.

وی دارای مهندسی معماری است. برخی از شعرهای این شاعر را مشاهده می فرمایید:

من امشب خواب را بی تو پر از کابوس می بینم
و اقبال خودم را در شما محبوس می بینم

چنان در ضجه ها غرقم که دریایی پر از دردم
خودم را گیر طوفانی در اقیانوس می بینم

صدای هق هق ام امشب گرفته خواب شهری را
خیابانی که در آن پرسه ی سالوس می بینم

گرفتارم چنان که در تله افتاده یک ماهی
رقیب سخت جانم را چو اختاپوس میبینم

هنوز از دور معلوم است چراغانی ی جشنی که
فقط از رقص نورش من کمی فانوس می بینم

چقدراین بخت بدبوده چقدراین صحنه هازجراست
که دستان تو را در دست بی ناموس می بینم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َنهائی ی ِخانه را بَغَل خواهَم کَرد
با طالِعِ نَحس ِخود جَدَل خواهَم کرد
مَن بُمبِ عَمل نَکَرده ای هَسْتم کِه
یِک روزْ درونِ خود عَمَل خواهَم کَرد