میلادرضایی جوان قائمشهری با ثبت هفتمین رکورد جهانی چشم هارا خیره کرد
میلادرضایی جوان قائمشهری با ثبت هفتمین رکورد جهانی چشم هارا خیره کرد

میلادرضایی رکورد بزرگی را برای کشورش رقم زد. به گزارش جوانان آینده نگر، مرد حلقه ای ایران پنج شنبه گذشته در پارک ملت تهران،با حمایت شهرداری منطقه ۳،در حضور ریاست سازمان جهانی ثبت رکورد imaroو بیش از ۱۰۰۰نفراز مردم و مهمانان ویژه ای که برای دیدن این برنامه آمده بودند،چهره های سیاسی،آکادمی لاغری تهران،عزیزانی از […]

میلادرضایی رکورد بزرگی را برای کشورش رقم زد.
به گزارش جوانان آینده نگر، مرد حلقه ای ایران پنج شنبه گذشته در پارک ملت تهران،با حمایت شهرداری منطقه ۳،در حضور ریاست سازمان جهانی ثبت رکورد imaroو بیش از ۱۰۰۰نفراز مردم و مهمانان ویژه ای که برای دیدن این برنامه آمده بودند،چهره های سیاسی،آکادمی لاغری تهران،عزیزانی از شهر زیبای قائمشهر و فرماندهی پلیس راه آهن خراسان رضوی.حمله خودرا برای ثبت رکورد چرخش سنگینترین هولاهوپ جهان به وزن ۵کیلوگرم آغازنمود.
طبق نظر داوران سازمان اگر این ورزشکار زیر یک ساعت حلقه را بچرخاند رکوردی ثبت نمیشود.
در ادامه قهرمان هولاهوپ جهان وقتی متوجه شد همشهریانش برای تماشا به تهران آمده اند اعلام کرد به عشق مازندران،با عنایت به پیش شماره تلفن مازندران ۱ساعت و ۱۱ دقیقه این کاررا ادامه میدهد.
این ورزشکار درمقابل تشویق فراوان مردم پس از یک ساعت و یازده دقیقه به این رکورد خاتمه داد.
در ادامه ریاست سازمان جهانی ثبت رکورد تایید خود را اعلام نمود و اشک از چشمان جوان قائمشهری جاری کرد.
میلادرضایی در پایان از تمام مردم و مسئولینی که حضور داشتندو ازجمله از شهردار منطقه ۳تهران تشکرکرد و اعلام کرد این قهرمانی هدیه ناچیزی است برای مردم کشورم.