می خواهم کمتر نگران باشم ولی چطور؟
می خواهم کمتر نگران باشم ولی چطور؟

راه نخست اصلاح فکر فکرمان را درست کنیم. هی فکر نکنید اگه فلان اتفاق بد بیفتد، شک و تردید را از خودتان دور کنید. وقتی از خواب بیدار می شوید به خودتان بگویید بسیاری از چیزایی که نیاز دارید را دارید. یک سری جملات مثبت بنویسید و هر صبح یکی را تکرار کنید. ●رابطه تان […]

راه نخست اصلاح فکر
فکرمان را درست کنیم. هی فکر نکنید اگه فلان اتفاق بد بیفتد، شک و تردید را از خودتان دور کنید. وقتی از خواب بیدار می شوید به خودتان بگویید بسیاری از چیزایی که نیاز دارید را دارید.
یک سری جملات مثبت بنویسید و هر صبح یکی را تکرار کنید.

●رابطه تان با نگرانی را عوض کنید:
وقتی نگرانی می آید سراغتان فکرتان را روی کارتان متمرکز کنید. بعضی ها هم فکر می کنند تا نگران نباشند موفق نمی شوند ولی این فکر غلط است.
به جای توجه به نگرانی توجه کنید به آن کار یا حرفی که کاملا در کنترل شماست.

●در عمل چه کنیم؟
ان کاری که نگرانمان می کندو ازش فرار می کنیم را انجام بدهیم. شاید اول از نگرانی های کوچک تر شروع کنیم.

●به بدن مان اهمیت بدهیم؟
اگر بدن سالم و سرحال نباشد رفع نگرانی سخت میشود. غذای خوب و سبزیجات بیشتر بخوریم. خوب بخوابیم. حداقل هفته‌ای یک جلسه ورزش کنیم.

●به لحاظ ذهنی چه کنیم؟
همه ما به سکوت نیاز داریم.
هر روز برویم یک جای خلوت با موبایل خاموش و مدتی ساکت باشیم. شاید با یک چای شاید با چند نفس عمیق و به پرنده ها به برگها نگاه کنیم.

● قطعی نبودن همه چیز را بپذیریم؟
نگرانی وقتی شروع میشه که می خواهیم همه چیز آن جور پیش برود که ما میگوییم و ما می خواهیم.
قبول کنیم که دنیا و آدما اصلا قابل پیش بینی نیستن. این یه واقعیته.
اگر نخواهیم همه چیز مطابق نظر و خواست ما باشد، و قلبمان را برای همه چیز، حتی اتفاقات غیرمنتظره باز کنیم خیلی راحت می شویم.
با همه اینها نگرانی ناگهانی تمام نمی شود، باید تمرین کنیم تا نگرانی کم کم ضعیف بشود.

●و پیشنهاد آخر:
بیشتر بخندیم.
این کار ساده خیلی خوب نگرانی رو شکست میدهد.

  • نویسنده : شهرزاد قاسم زاده نوا