نشست دبیران دهگانه سلامت با مسئولین اداره سلامت منطقه و تهران
نشست دبیران دهگانه سلامت با مسئولین اداره سلامت منطقه و تهران

طی نشستی که با حضور مسئولین اداره کل سلامت تهران و اداره سلامت منطقه ۱۴ برگزار شد دبیران کانون ها نقطه نظرات خود را بیان داشتند. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، این نشست در سالن جلسات مرکز رفاه منطقه ۱۴ با حضور خانم دکتر شعیبی (مدیر اداره سلامت اجتماعی شهرداری […]

طی نشستی که با حضور مسئولین اداره کل سلامت تهران و اداره سلامت منطقه ۱۴ برگزار شد دبیران کانون ها نقطه نظرات خود را بیان داشتند.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، این نشست در سالن جلسات مرکز رفاه منطقه ۱۴ با حضور خانم دکتر شعیبی (مدیر اداره سلامت اجتماعی شهرداری تهران ) ، خانم جلالی (کارشناس اداره سلامت اجتماعی شهرداری تهران ) ، خانم اسمی (مدیر اداره سلامت شهرداری منطقه ۱۴) ، خانم بخشی (کارشناس اداره سلامت شهرداری منطقه ۱۴) و دبیران دهگانه منطقه ۱۴ برگزار و طی آن ابتدا مسئولین سلامت شهری و منطقه ضمن قدردانی از حضور دبیران به بیان نکاتی در خصوص فعالیت های سلامت محور کانون ها پرداختند.

در ادامه هریک از دبیران ضمن اعلام گزارشی از اقدمات کانون مربوطه، موانع و مشکلات موجود را‌ در خدمات دهی کانون ها بیان داشتند.

در پایان شرکت کنندگان در جلسه در دبیرخانه کانون ها حضور بهم رسانده و از این فضا بازدید بعمل آوردند.