نشست دبیران کل کانون های سلامت شهر تهران با معاون مدیرکل سلامت شهرداری تهران
نشست دبیران کل کانون های سلامت شهر تهران با معاون مدیرکل سلامت شهرداری تهران

نشست دبیران کل کانون های سلامت دهگانه شهر تهران با دکتر عباسی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان شهر تهران، در این نشست که در اداره کل سلامت شهرداری تهران و با حضور دکتر عباسی (معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران) ، خانم دکتر شعیبی (مدیر اداره سلامت اجتماعی شهرداری تهران، خانم جلالی […]

نشست دبیران کل کانون های سلامت دهگانه شهر تهران با دکتر عباسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان شهر تهران، در این نشست که در اداره کل سلامت شهرداری تهران و با حضور دکتر عباسی (معاون اداره کل سلامت شهرداری تهران) ، خانم دکتر شعیبی (مدیر اداره سلامت اجتماعی شهرداری تهران، خانم جلالی (کارشناس اداره کل سلامت) و دبیران کل کانون های سلامت محور اجتماعی شهر تهران برگزار شد نسبت به ویژه برنامه گردهمایی اعضای کانون های سلامت محور تهران که مقرر است در بیستم مهرماه با حضور دکتر حناچی (شهردار محترم تهران) و دکتر نمکی (وزیر بهداشت) برگزار گردد بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر گردید کانون های دهگانه شهر تهران دستاوردها و فعالیت های خود را در قالب میز خدمت به شرکت کنندگان این ویژه برنامه ارائه نمایند.

شایان ذکر است در این نشست حسین شیرازی مقدم ( دبیرکل کانون جوانان شهر تهران ) نیز حضور داشت و ضمن گزارشی از اقدامات صورت گرفته در کانون جوانان ، نقطه نظرات خود را بیان داشت.