نشست معاون رفاهی و جانشین ماهنامه مسیر جوانی با مدید رسانه مدرن ایرانیان 
نشست معاون رفاهی و جانشین ماهنامه مسیر جوانی با مدید رسانه مدرن ایرانیان 

  نشست کانون جوانان منطقه ۱۴ و رسانه مدرن ایرانیان به منظور مشارکت با یکدیگر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در این نشست که با حضور خانم یازرلو (معاون رفاهی و گردشگری و جانشین ماهنامه مسیر جوانی کانون جوانان منطقه ۱۴) و دکتر یکتای (مدیر عامل رسانه مدرن […]

 

نشست کانون جوانان منطقه ۱۴ و رسانه مدرن ایرانیان به منظور مشارکت با یکدیگر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران ، در این نشست که با حضور خانم یازرلو (معاون رفاهی و گردشگری و جانشین ماهنامه مسیر جوانی کانون جوانان منطقه ۱۴) و دکتر یکتای (مدیر عامل رسانه مدرن ایرانیان ) برگزار شد ضمن تاکید بر همکاری های مشترک کانون و این رسانه، نسبت به تولید محتوای فرهنگی و هنری در بستر فضای مجازی، اشتغال زایی و کارآفرینی بحث و تبادل نظر شد که مقرر شد تفاهم نامه همکاری دو مجموعه بزودی منعقد گردد.