نشست هم اندیشی مسئولین جوانان آینده نگر طهران با معاون فرهنگی اجتماعی شهردرای منطقه ۱۴
نشست هم اندیشی مسئولین جوانان آینده نگر طهران با معاون فرهنگی اجتماعی شهردرای منطقه ۱۴

مسئولین جوانان آینده نگر طهران با معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۴ دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، حسین شیرازی مقدم (مدیر موسسه) و خانم قاسم زاده (قائم مقام موسسه) در نشستی با دکتر تیموری معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۴  و مهندس زینی وند (رئیس اداره آسیب […]

مسئولین جوانان آینده نگر طهران با معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۴ دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه جوانان آینده نگر طهران، حسین شیرازی مقدم (مدیر موسسه) و خانم قاسم زاده (قائم مقام موسسه) در نشستی با دکتر تیموری معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۱۴  و مهندس زینی وند (رئیس اداره آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه ۱۴) شرکت کردند.

در این نشست که به منظور طرح این موسسه در خصوص ارائه خدمات به مددجویان و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح منطقه ۱۴ به صورت پایلوت بود ، ابتدا ضمن معرفی طرح فوق توسط قائم مقام جوانان آینده نگر طهران، دکتر تیموری نیز نقطه نظرات و راهنمایی خود را در خصوص برگزاری هرچه بهتر این طرح بیان داشت و قول مساعد حمایت از اجرای این طرح به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی جوانان را داد.