نشست هم اندیشی معاون امور محلات کانون جوانان منطقه و مسئول خانه سلامت محله دولاب
نشست هم اندیشی معاون امور محلات کانون جوانان منطقه و مسئول خانه سلامت محله دولاب

نشست هم اندیشی معاون امور محلات کانون جوانان و مسئول خانه سلامت محله دولاب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، این نشست با حضور سجاد منتظری (معاون امور محلات) و خانم سرپله (مسئول خانه سلامت محله دولاب) برگزار شد و نسبت به فعالیت کانون جوانان محلات بحث و تبادل نظر […]

نشست هم اندیشی معاون امور محلات کانون جوانان و مسئول خانه سلامت محله دولاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، این نشست با حضور سجاد منتظری (معاون امور محلات) و خانم سرپله (مسئول خانه سلامت محله دولاب) برگزار شد و نسبت به فعالیت کانون جوانان محلات بحث و تبادل نظر شد.

طی این نشست مقرر گردید اولویت کانون جوانان در محلات ابتدا جذب و سازماندهی باشد و سپس اجرای ماموریت های ابلاغی باشد.

همچنین مقرر شد نشست هم اندیشی کانون جوانان محلات منطقه ۱۴ با حضور دبیرکل کانون جوانان شهر تهران و دبیر منطقه برگزار گردد.

منتظری را در این نشست ایلیا تبریزی روابط عمومی کانون جوانان منطقه ۱۴ همراهی کرد.