نشست هم اندیشی کمیته روانشناسی و آموزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران
نشست هم اندیشی کمیته روانشناسی و آموزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران

نشست هم اندیشی کمیته روانشناسی و آموزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به منظور ارائه خدمات بهتر کانون جوانان منطقه ۱۴ در حوزه سلامت و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی و حضوری و ارائه مشاوره به جوانان و خانواده آن ها، با حضور […]

نشست هم اندیشی کمیته روانشناسی و آموزشی کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جوانان منطقه چهارده تهران، به منظور ارائه خدمات بهتر کانون جوانان منطقه ۱۴ در حوزه سلامت و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی و حضوری و ارائه مشاوره به جوانان و خانواده آن ها، با حضور خانم ها اخوان (مسئول کمیته روانشناسی) ، آقاطبیب (مشاور و عضو کمیته روانشناسی) ، خانم قاسم زاده (معاون سلامت) ، خانم حسینی (معاون آموزشی) و حسین شیرازی مقدم (دبیر کانون جوانان منطقه ۱۴ تهران) نشست کمیته روانشناسی و آموزشی کانون برگزار شد.

در این نشست مقرر گردید ضمن هدف گذاری در کمیته روانشناسی و تعیین برنامه های اجرایی این کمیته ، خدمات دهی به جوانان و شهروندان به صورت حضوری ، مجازی و تلفنی با مشارکت موسسه مردم نهاد جوانان آینده نگر طهران انجام پذیرد.

همچنین مقرر شد یک طرح جامع و کامل در کمیته روانشناسی و معاونت سلامت تدوین و پس از تایید نهایی اجرایی گردد.